Miten tukihenkilöt voivat käyttää hyväksi tietoa asiakkaiden auttamiseksi?